SSK Patriot Brno finančně podporuje:

statutární město Brno

         Obec Pravlov

společnosti: Abixeor, s. r. o.; manželé Versteegh, Frgal Catering, spol. s r.o.

DĚKUJEME všem našim PARTNERŮM!